Minst 20 milliarder i krisepakke

Regjeringens nye krisepakke som legges frem i dag, skal ha en ramme på minst 20 milliarder kroner.