Nei til kortautomater i kirken

Svenske kirkegjengere kan snart trekke kortet når de skal gi kollekt i kirken, men i norske kirker er ikke bankterminalene spesielt velkomne.