• VIL IKKE HA ELITEKLASSER: Nærings- og handelsminister Trond Giske snakket med elevene på Årstad videregående skole i går. Han ønsker ikke å skape eliteklasser i skolen, slik det er ønske om i Oslo. FOTO: ALEXANDER WORREN

Ønsker ikke eliteklasser

I Oslo ønsker utdanningsbyråden å innføre eliteklasser for de flinkeste elevene. - Feil å sortere elevene etter evner, mener Trond Giske.