Årsæther tar selvkritikk i et intervju med Kampanje.

Under onsdagens partilederdebatt presenterte TV 2 funnene fra en stor undersøkelse kanalen har gjort av norske sykehjem. Et av hovedpoengene var at «To av tre sykehjemsansatte forteller at de eldre på sykehjem i Norge får uforsvarlig og uverdig behandling på grunn av for lite ressurser».

— Vi burde ha fortalt at hvis du fjerner den delen av de spurte som svarer at det «i noen grad» er uverdighet, faller tallet til en tredel. Det blir altså halvert. Men det er fortsatt et høyt tall. Og så burde vi vært tydelige på at når vi spør om den enkeltes eget sykehjem, faller det videre til en femdel. Hvis du da ser på tallene, samsvarer det veldig med Fagforbundets egen undersøkelse for halvannet år siden. Da kalte Fagforbundet sine egne tall for «sjokkerende», sier Årsæther.

1743 sykehjemsansatte i Norge deltok i undersøkelsen.