I det såkalte fagarkivet, som befinner seg i Forsvarets lokaler i Havnelageret i Oslo sentrum, ligger det informasjon om etterretningstjenestens kilder, men også deres familier, melder NRK og Dagbladet torsdag.

Kildene til frilansjournalist Kjetil Stormark, som har samarbeidet med de to mediene om saken, forteller at arkivet rommer store mengder personopplysninger om over 400 nordmenn. Dette skal være personer e-tjenesten ønsker å rekruttere eller beholde som kilder. Blant de kartlagte er blant annet bedriftsledere, byråkrater og diplomater.

Opplysningene skal framstå som psykologiske profiler på nordmenn som reiser mye til utlandet. Også sykdomshistorikk, velferdsopplysninger og informasjon om kildenes ektefeller og barn skal være kartlagt.

Både etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet forsikrer at arkivet ikke bryter lov eller instruks for e-tjenestens virksomhet.

Fikk informasjon før sommeren

Leder Eldbjørg Løwer i EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings— og sikkerhetstjeneste, sier at de før sommeren fikk informasjon om at de burde se på dette arkivet.

— Vi har fått ytterligere informasjon i august. Vi diskuterte dette på utvalgets møte 20. august, og da bestemte vi at vi skulle foreta en uanmeldt inspeksjon, sier hun.

Dagbladet og NRKs kilder forteller at arkivet i årevis blitt holdt unna EOS-utvalget, og etter det de erfarer, var det bekymrede personer i miljøet som varslet om saken i sommer.

— Absolutt alt som etterretningstjenestens folk kunne komme over av opplysninger ble registrert, forteller en kilde som har hatt tilgang til det hemmelige arkivet.

Glad for gransking

En av Stormarks kilder sier at arkivet innad omtales som «regelstridig, i beste fall i en gråsone, men like fullt nødvendig».

Etterretningstjenesten har ikke lov til å overvåke eller innhente informasjon om nordmenn på norsk territorium. Etterretningssjef Kjell Grandhagen skriver i en epost at deres egne undersøkelser så langt ikke har avdekket ulovligheter med arkivet i Havnelageret.

«Tjenesten er imidlertid svært glad for at EOS-utvalget nå på eget initiativ undersøker saken, og ser fram til resultatet av disse undersøkelsene,» skriver han.

Instruksen til loven om etterretningstjenesten åpner imidlertid for å «gjennomføre tiltak for å verifisere sine kilders troverdighet».

- Kildene må sjekkes ut

Grandhagen forsikrer at all deres virksomhet retter seg mot mål i utlandet, og at noen av kildene i dette arbeidet er norske borgere som gir informasjon om utenlandske forhold.

«Kildene må nødvendigvis sjekkes ut for å forvisse oss om at de er pålitelige, og for å kunne ivareta deres og vår sikkerhet på en god måte,» skriver Grandhagen, som understreker at lover og instrukser gir klare rammer for tjenestens virksomhet på dette området.

Også Forsvarsdepartementet framholder at arkivet ikke er ulovlig.

Inspeksjonen tirsdag varte i fire timer. Utvalgsmedlemmene som deltok, var Løwer, nestleder Svein Grønnern, Theo Koritzinsky, Hans J. Røsjorde og Wenche Elisabeth Arntzen. Sistnevnte er kjent som dommer i 22. juli-rettssaken i fjor.