• FORSVARER: Geir Lippestad. FOTO: SCANPIX

Lippestad: - Han er skuffet