Flere utlendinger i norske fengsler

Det blir stadig flere utlendinger i norske fengsler. I 1985 var 8 prosent av fangene utenlandske. I 2011 var andelen økt til 32 prosent.