Av bidragsmottakerne var 47 prosent over 40 år, mot 34 prosent på samme tidspunkt i 2003. Hovedforklaringen på utviklingen er naturlig aldersøkning.

Antallet bidragsmottakere og -pliktige har vært synkende over flere år, med en årlig reduksjon på mellom tre og fire prosent. Utviklingen fra september til desember i 2012 viser imidlertid en svak økning, ifølge tall fra Nav.

Ved utgangen av desember 2012 var antall bidragsmottakere og antall bidragspliktige henholdsvis 85.180 og 78.124. Det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for 116.316 barn, og det er flest i aldersgruppen 11-14 år.

Akershus er det fylket som har lavest andel av barn med bidrag og/eller forskudd. Tilsvarende har Finnmark høyest andel barn med bidrag og/eller forskudd. (©NTB)