De siste ukenes mediestorm om dødsfall og alvorlige sykdomstilfeller etter svineinfluensa har ført til at landets legekontorer har blitt nedrent av folk som ønsker å vaksinere seg. Mange får vite at det ikke er vaksiner igjen å oppdrive.

Vanskelig å skaffe

Karin Rønning, avdelingsdirektør for avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet bekrefter at det trolig kan bli vanskelig å skaffe vaksiner til personer utenfor risikogruppene som ønsker å vaksinere seg.

— Tradisjonelt er etterspørselen etter vaksiner lav i Norge. Det gjør at grossistene ikke sitter med store lagre. Produsentene har også produsert i henhold til tidligere års etterspørsel, sier Rønning til NTB.

Én mill. i risikogruppen

De tilgjengelige vaksinene vil heller ikke rekke til alle personer i risikogruppene, som blant annet eldre, gravide og personer med kroniske luftveissykdommer, dersom alle disse nå skulle ønske det.

— Problemet er at kommunene har bestilt for lite. Det finnes om lag én million personer i risikogruppene i Norge i dag, men vi har bare fått inn bestillinger på under halvparten av dette fra kommunene, forteller Rønning.