Cermaq solgte Ewos for 6,5 milliarder kroner i forrige uke. Det er i en detaljert melding om salget som ble offentliggjort tirsdag, at bonusordningen blir gjort kjent, skriver Dagens Næringsliv.

I meldingen framgår det at konsernledelsen har rett til en bonus tilsvarende seks måneders lønn etter at salget gikk i boks. De seks som sitter i konsernledelsen, mottar dermed til sammen 7 millioner kroner. Den som får aller mest, er konsernsjef Jon Hindar, som kan innkassere halvannen million.

— Uakseptabelt

Den ekstra bonusen er helt uakseptabel, mener næringspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti, Alf Holmelid.

— Dette er et klart brudd på retningslinjene i stortingsmeldingen om statlig eierskap. Disse retningslinjene er blitt presisert av departementet i flere omganger, så her snakker vi om et bevisst brudd på vedtatte retningslinjer. Det er ikke akseptabelt, og vi forventer at næringsministeren sier tydelig ifra at vi ikke kan ha slike klare brudd på en politikk som et samlet Storting står bak, sier Holmelid.

Staten eier rundt 60 prosent av Cermaq, og næringsminister Trond Giske er svært opptatt av å begrense bonusutbetalinger i selskaper der staten er eier.

Krever redegjørelse

Delstatlige, børsnoterte selskaper må forholde seg til klare retningslinjer om avlønning. Bonus, eller såkalt variabel lønn, bør ikke overstige seks måneders fastlønn, med mindre særskilte hensyn tilsier det.

Cermaq-ledelsen har en ordinær bonus på opptil 30 prosent. Med Ewos-bonusen kommer den totale bonusen opp i 80 prosent av 2013-lønna.

— Nærings- og handelsdepartementet kommer til å be styret om en redegjørelse om saken, og at denne blir gitt i løpet av en ukes tid, sier seniorrådgiver Anne Cecilie Lund i Næringsdepartementet til avisen.