Berland har vært 1. nestleder i YS og kommer fra Finansforbundet, der hun har vært forbundsleder de siste ti årene. Hun har nesten 40 års erfaring fra finansnæringen.

Berland tok over som midlertidig leder da Kvalheim sluttet på dagen 6. februar. Hun skal sitte halvannet år, ut Kvalheims opprinnelige periode. I oktober 2014 skal YS gjennomføre ordinært valg på ny ledertrio for de neste fire år.

— YS er preget av stort mangfold, med store og små forbund, ulike næringer og sektorer. Mangfoldet er nettopp YS' store styrke. Dette vil jeg bygge videre på, sier Berland.

I alt 21 ulike forbund er tilsluttet YS, som med sine 230.000 medlemmer organiserer ansatte i alle sektorer i arbeidslivet.