Kravene til lengde og trafikk gjennom tunnelene ble satt av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) i 2004, skriver Nationen. Der heter det at tunnelene må være lengre enn 500 meter og at minst 5.000 kjøretøy må passere gjennom dem i døgnet.

Kravet til trafikktetthet ble senere senket til 4.000 kjøretøy per døgn.

Likevel oppfyller ikke 214 tunneler kravene til å få installert nødnett, ifølge en oversikt Statens vegvesen har gjort. Av disse er 43 tunneler mellom 500 og 1.000 meter.

To tredeler av tunnelene ligger på Vestlandet, og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) i Hordaland er kritisk til kravene — særlig at trafikkmengden har mer å si enn tunnellengden.

— Folk i distriktene må ha krav på den samme tryggheten når de kjører gjennom tunnelen som folk i sentrale strøk. Vi kan ikke ha én mulighet til å få hjelp i distriktet og en annen for folk som bor nærmere byen. For meg er det helt uakseptabelt at forskjellene er så store, sier han.