Nesten 18.000 barn og unge fikk sovemiddel på resept i fjor, viser tall som reseptregisteret har utarbeidet for VG.

Tallene er basert på midler som utelukkende brukes som søvnpreparater.

To av preparatene som skrives ut til norske barn er Vallergan og Circadin. Sistnevnte inneholder et middel som ikke er anbefalt til unge under 18 år.

De minste også

Vallergan er på sin side ikke anbefalt til barn under to år. I fjor var det likevel 2433 barn mellom 0 og 4 år som fikk resepter på Vallergan.

— Det er noen tusen barn som får medisinen likevel, på tross av produsentens anbefaling. Det er likevel få meldinger om problemer med Vallergan hos småbarn, sier forskningsdirektør Jørgen G. Bramness ved Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Karin Naphaug ved Sovekarin Barne- og familiesenter er imidlertid skeptisk til økningen blant de minste.

— Det er fastlegene som skriver ut sovemedisin, men å gi et uregistrert preparat til barn under 2 år, må være absolutt siste utvei, sier Naphaug. Hun påpeker at barn kan reagere med å bli mer oppspilt eller bli dårlige etterpå.

Legeforeningen bekymret

— Med tanke på at bruk av sovemidler til barn bør holdes så lavt som mulig, så syns ikke vi at det er greit at tallene er økende, sier Trond Egil Hansen, visepresident i Legeforeningen. Han synes det er vanskelig å peke på hva som kan være årsaken til økningen..

— Det er klart at når foreldrenes fortvilelse er stor nok, så ser vi at løsningen da blir å forsøke søvnmedikasjon. Gjeldende retningslinjer er at man da skal ha prøvd andre tiltak først, og det regner jeg med at blir fulgt av legene, sier Hansen. (©NTB)