— Dette forslaget til avtale er mer skadelig for konkurransen enn den vi har hatt, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer til NTB.– Dette forslaget til avtale er mer skadelig for konkurransen enn den vi har hatt, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer til NTB.

Konkurransetilsynet mener forslaget vil være en bremse for e-boka, og reagerer også på forslaget om opprettelsen av et bransjeråd. Konkurransetilsynet mener forslaget vil være en bremse for e-boka, og reagerer også på forslaget om opprettelsen av et bransjeråd.

— Et bransjeråd vil ytterligere forsterke bransjen som et kartell, sier Meyer.

Hun mener at dette blir som å la bukken passe havresekken.Hun mener at dette blir som å la bukken passe havresekken.

— Her oppretter man et råd hvor konkurrentene ikke bare møtes, de skal også gjennomføre pris- og marginundersøkelser. Vi er redd dette gir partene enda bedre innblikk i hverandres prissetting og marginer, som vil føre til enda mindre konkurranse i bransjen enn i dag, sier Meyer.

Etter oppdrag fra regjeringen la Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i forrige uke fram forslag til ny bokavtale. Den nye avtalen er i stor grad en videreføring av dagens avtale, som utgår 31. desember i år.