Samtidig mener Sivilombudsmannen at kommunen bør vurdere å gi sykepleieren en økonomisk kompensasjon, melder NRK. Kildene gjengir ikke hvilken kommune som får kritikk.

Bakgrunnen for saken er at sykepleieren i 2010 ble bedt om å gjøre klar en morfindose som en hjelpepleier skulle sette på egen hånd. Sykepleieren nektet å gjøre dette fordi hun mente det brøt med kommunens retningslinjer. Kommunen opprettet personalsak og ga henne en skriftlig irettesettelse for å ha nektet å utføre ordre.

Med støtte fra Norsk Sykepleierforbund brakte sykepleieren saken inn for Sivilombudsmannen, som slår fast at hun tolket regelverket riktig og at kommunen utøvde ulovlig gjengjeldelse, skriver fagbladet Sykepleien.

Etter at saken ble kjent har kommunen endret regelverket, slik at sykepleiere kan delegere denne typen arbeid til hjelpepleiere.

Kommuneledelsen ønsker overfor NRK ikke å kommentere saken før kommunen har kommet med en uttalelse til Sivilombudsmannen.