Flere og flere barn som er ofre for menneskehandel i verden, kommer til Norge. De fleste er i alderen 14 til 18 år, og felles for dem er at de blir utnyttet til narkotikakriminalitet, vinningsforbrytelser, prostitusjon og tvangsarbeid, skriver Dagbladet.

Børge Njå som er seksjonssjef ved oppvekstseksjonen i bydel St. Hanshaugen i Oslo, forteller at det er en tendens til økning i antall mistenkte ofre for menneskehandel i Oslo, og de har sett flere tilfeller der barn er blitt smuglet fra land i Østen via Russland for å brukes i tvangsarbeid i Norge.

Barn er blitt tvunget til å jobbe som barneslaver i private hjem hvor de har gjort husarbeid, men er nå tatt hånd om av det offentlige, sier Njå til avisen.

— Noen av disse barna mistenkes benyttet som ulønnet hjelp i private hjem, butikker eller næring eid av mennesker fra samme land som den mulige trafikkerte, sier Njå som leder det koordinerende tiltakssenteret for mindreårige i Oslo sentrum.