Melkesyre kan gi nye hjerneceller

Vær glad for at du blir støl. Det kan gi deg bedre hukommelse.