• NYKOMMER: Suteren har dukket opp i Norge. FOTO: WIKIMEDIA COMMENS

11 fremmede fiskearter invaderer norsk fauna

Gullfisk, sandkryper, regnlaue, karpe og suter. Dette er noen av de 11 helt nye fremmede fiskeartene som har spredd seg til sjøer og elver i Norge de siste tiårene.