Mens Gjørv-rapporten ga politiets håndtering av terrorangrepene 22. juli krass kritikk, er det en også en kjensgjerning at etaten i mange år har utsatt nødvendig satsing på kritiske IT-systemer.

Etter et møte med landets politimestre i Oslo tirsdag og onsdag, kunne politidirektøren fortelle om bred oppslutning til å starte helt nødvendige endringer i politietaten.

Humlegård lover handling, ikke minst for å gjenreise tilliten til politiet ute blant publikum.

— Vi tror jo at en ganske massiv negativ omtale av politiet i over ett år kan ha påvirket folks holdning og tillit til politiet, sier Humlegård til NTB.

Han sier at mye av arbeidet med å bygge ny tillit er avhengig av den daglige kontakten som befolkningen har med politiet. Humlegård berømmer økningen på 150 millioner kroner til 350 nye politifolk som regjeringen går inn for i politibudsjettet som ble lagt fram mandag.

— Dette er veldig viktig nå. Politiet er en mannskapsintensiv virksomhet og tilliten borgerne har til politiet er vår viktigste kapital, sier Humlegård.