— Om dette stemmer, så er det fantastisk, sier Frisvold til NTB etter at NRK har meldt at Nobels fredspris for 2012 går til EU.

— Det er en modig og riktig avgjørelse av Nobelkomiteen, fordi det bidrar til en forståelse av EU som et fredsprosjekt. Jeg ser fram til at vi får en flott drahjelp til at vi får satt EUs opprinnelse, rolle og funksjon i et annet lys i Norge, sier Frisvold på telefon fra Brussel.

Han peker på at dette vil være spesielt viktig fordi EU nå er under et historisk press.

— EU står ved et viktig veivalg. Skal man gå videre og utdype og forsterke, eller skal enkeltlandene bli fristet til å gå tilbake til alenegang?