Dette skal ikke forsinke oppstarten av byggetrinn 1 i Johan Sverdrup-feltet, kom det fram da komiteen holdt pressekonferanse onsdag kveld.

– Utsira-utbyggingen er et historisk stort industriprosjekt for Norge, som vil skape store verdier for samfunnet i lang tid fremover. Jeg er glad for at en samlet komité følger opp det brede klimaforliket Stortinget har inngått om å kutte utslipp i Norge, sier Aps energipolitiske talsmann Terje Aasland. Han er saksordfører for saken.

Regjeringspartiene har forhandlet med opposisjonen om en konkret tidsfrist for elektrifisering av hele området Utsirahøyden med fire oljefelt.

— Skaper trygge rammer

Det store spørsmålet har vært om regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ville gå med på å sette en frist til 2022 for elektrifisering av alle de fire feltene på Utsirahøyden i Nordsjøen. Dette har de altså gjort.

Terje Aasland sier han er glad for at komiteen har klart å balansere to viktige hensyn.

– Vi understreker betydningen av å unngå økte klimagassutslipp, samtidig som vi skaper trygge rammer for framtidige arbeidsplasser i norsk leverandørindustri. Som saksordfører har jeg hele tiden vært opptatt av å få en samlet komité, og i komitébehandlingen har alle partier snakket godt sammen, sier han.

Ifølge Statoil er det imidlertid stor fare for utsettelse dersom Stortinget krever elektrifisering innen 2022.

Anonyme representanter for selskapet sier til Upstream at en kabelforbindelse til øvrige installasjoner først vil være mulig å bygge uten forsinkelser på Johan Sverdrup, i andre fase av feltutviklingen, mellom 2023 og 2025.

- Glad for avtale

Olje og energiminister Tord Lien (Frp) sier han er glad de andre partiene har kommet regjeringspartiene i møte og fått i stand en avtale om elektrifisering av Utsira.

– Regjeringen har hele tiden hatt som mål å få til kraft fra land til alle feltene på Utsira. Vi har imidlertid i den senere tid vært bekymret for at flertallet på Stortinget ville forårsake utsettelse av den svært viktige Sverdrup-utbyggingen, med de konsekvenser det ville hatt for tusenvis av norske industriarbeidsplasser, sier Lien i en uttalelse om den innstillingen Stortingets energi- og miljøkomité ble enige om onsdag kveld.

Han sier regjeringen er «glad for at flertallspartiene har kommet regjeringspartiene i møte» slik at det er blitt enighet om en avtale som sikrer at Sverdrup-utbyggingen kan gå som planlagt.

- Oljeindustrien er bøllen i klassen

SVs Heikki Eidsvoll Holmås er glad for at stortingspartiene har kommet til enighet om elektrifisering av Utsirahøyden. Samtidig beskylder han oljeindustrien for utpressing.

SV krevde i utgangspunktet at en løsning med kraft fra land fra 2019. Enigheten i energi- og miljøkomiteen onsdag tidfester dette til senest 2022.

– Den gode nyheten er at Johan Sverdrup-feltet skal drives med utslippsfri kraft fra land i hele feltets 50-årige levetid, og vi kvitter oss med tre sterkt forurensende gasskraftverk på de andre oljefeltene på Utsira senest i 2022. Den dårlige nyheten er at vi ikke fikk med oss Stortinget på å gjøre dette tidligere, sier Holmås.

– SV har hele tiden sagt at det må stilles klare krav til oljeindustrien fra første dag. Det har de store partiene, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, vegret seg for. Oljeindustrien er blitt bøllen i klassen som bruker utpressing som metode, og jeg er forberedt på omkamper mot oljeindustrien, fortsetter SVs medlem i energi- og miljøkomiteen.

KrF har troen

KrFs Kjell Ingolf Ropstad har stor tro på at Statoil og de andre oljeselskapene vil løse de tekniske utfordringene og gjøre alt de kan for å sikre full elektrifisering av Utsira så raskt som mulig.

– KrF er glad for enigheten som er kommet om områdeløsning og at hele Utsirahøydens kraftbehov skal forsynes med kraft fra land så raskt som mulig, og senest i 2022, sier Ropstad.

– KrF hadde ønsket krav om områdeløsning allerede fra oppstart av Johan Sverdrup. Vi håper dette fortsatt kan bli resultatet, og er glad for at Oljedirektoratet skal se på muligheten for dette uten at det skal bidra til utsettelse av oppstart for Johan Sverdrup, sier Ropstad.

Han mener kraft fra land til hele Utsirahøyden er avgjørende for å nå klimamålene.

– Når et enstemmig Storting er enig i dette, sender det en klar beskjed om at dette oppdraget må utføres, avslutter han.

- En fornuftig plan

Nikolai Astrup i Høyre sier det er bra den nye avtalen om elektrifisering av Utsirahøyden sikrer at det ikke blir forsinkelser i utbyggingen.

Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er det største industriprosjektet i Norge på flere tiår og vil bety mange arbeidsplasser i Norge. En utsettelse av denne utbyggingen ville vært svært uheldig for norsk leverandørindustri og norske arbeidsplasser, sier Astrup etter at Stortingets energi- og miljøkomité er blitt enige om en innstilling.

Astrup, som er Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson, sier det var uklarheter i det opprinnelige forslaget om full elektrifisering, men at disse nå er klargjort. Nettopp tidsaspektet har vært viktig når regjeringspartiene er med på den nye avtalen, men ikke var med på forslaget om full elektrifisering fra «dag én». Nå er formuleringen i stedet «så raskt som mulig, men senest i 2022».

– Nå er alle partiene enige om en plan som er fornuftig, det er gode nyheter både for klima og næringsliv.

Han gjentar at regjeringen ønsket full elektrifisering på Utsirahøyden, men mente beslutningsgrunnlaget ville være bedre når første byggetrinn på Sverdrup-feltet skal godkjennes neste år.

Venstre: - En tidsfrist var nødvendig

Ola Elvestuen (V) mener det er en særdeles tydelig bestilling til olje- og energiministeren når en samlet stortingskomité er enige om kraft fra land til Utsirahøyden.

– Elektrifisering av hele Utsirahøyden er helt avgjørende for å nå målene i klimaforliket. Vi må gjennomgå store endringer i årene framover for å nå våre egne klimamål, og da kreves det tøffe beslutninger. Dette er en av de tøffe beslutningene som en samlet komité nå står bak, sier Venstre-nestlederen.

Elvestuen, som er leder av energi- og miljøkomiteen, mener det var nødvendig med en tidsfrist for å sikre framdriften.

– Nå vil et samlet Storting slå fast at elektrifisering av hele området må på plass senest i 2022. Det er en særdeles tydelig bestilling til olje- og energiministeren når han skal legge fram en sak for Stortinget neste vår, sier han.