• HØYT OPP: Muskelsyke Nora Oliva Tillung Meyer forsøker så hardt hun kan å nå det røde bilsetet i familiens bil, men føttene vil ikke lystre. - Hun blir stadig tyngre å løfte, sier mor Randi Helene Tillung. FOTO: Tor Høvik

Nora (3) nektes spesialbil av Nav

Muskelsyke Nora Oliva Tillung Meyer kan ikke løfte beina inn i bilen. Både lege og ergoterapeut anbefaler spesialbil, men Nav sier nei.