- Tilfeldig at han valgte meg

I dette intervjuet forteller forsvarsadvokaten, som har vært engasjert i ideelle bevegelser som for handikappede og kreftsaken, hvordan han takler en grufull massedrapssak.

Publisert Publisert

DEN VANSKELIGE JOBBEN: Advokat Geir Lippestad er terrorsiktede Anders Behring Breiviks forsvarer. Foto: SCANPIX

  • Sveinung Berg Bentzrød
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

— Lippestad, gir Anders Behring Breivik uttrykk for at han forventer en slags forståelse fra deg som hans forsvarsadvokat?

— Nei, det blir det ikke riktig å si. Men han gir uttrykk for at om 60 år vil samfunnet forstå hva han gjorde, sier Lippestad til Aftenposten.no.

— I en tekst han har lagt ut skriver han om hvordan man i hans situasjon selv må være bevisst valget av advokat, at advokaten må være innstilt på å fortelle at denne saken ikke handler om gjerningsmannen, men om Europas fremtid. Kommentar?

Les også

[No available link text][No available link text]

— Jeg tror det er svært tilfeldig at han valgte meg.- Men vil du kunne fremføre noe av hans budskap som ikke går på hendelsesforløp etc?

— Nei. Jeg ser ikke det som min advokatoppgave. Tvert i mot.

- Gir ikke uttrykk for hva jeg mener

— Gir du uttrykk overfor Breivik hva du selv mener om handlingene han har utført, har du et behov for å gjøre det?

— Nei, jeg har ikke behov for det. Jeg gir ikke uttrykk for hva jeg mener, annet enn juridiske råd.

— Ifølge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk kan pågripelsen og den påfølgende rettsbehandlingen være noe Breivik ser frem til, fordi det er en del av den omfattende planen han selv sier han har laget. Oppfatter du ham som ivrig etter å snakke om dette?

— Jeg har bevisst valgt å ikke å kommentere eller gjengi innholdet i manifestet. Jeg er også usikker på hvor klokt det er av pressen å mangfoldiggjøre innholdet.

- Er rolig og detaljert i avhør

— Det har vært mange timer med avhør. Har du registrerte du noen forandring hos siktede, underveis?

— Nei.

— Ikke på noen måte?

— I grunnen ikke. Han har vært den samme, rolig og detaljorientert.

— Breivik har ikke erkjent straffskyld, var dette din anbefaling eller noe han selv har vært bestemt på?

— Det er noe han har vært bestemt på. For meg er det alt for tidlig å konkludere om dette. Først når resultater av etterforskning og medisinske vurderinger foreligger kan jeg gjøre en juridisk vurdering av straffskyld.

- Opplever å være i en form for krig

— Du sier at han oppe i sitt hode ikke ser at han har gjort noe straffverdig. Har han utdypet dette?

— Ja, han opplever at han er i en form for krig eller revolusjon, at handlingene er et nødvendig onde for å nå målene hans.

— Opplever du at dette er floskler, eller noe som stikker dypt i ham?

— Det er åpenbart at handlingene han har utført er basert på noe han har ment.

— Har du vært borti logikken den terrorsiktede fremfører fra tidligere klienter eller saker fra det norske rettsapparatet?

— Aldri.

- Har levd i et dilemma en stund

— Hva tenker du om at flere vil søke å finne paralleller til saken der du representerte Ole Nicolai Kvisler, en av Benjamin Hermansens drapsmenn?

— Så vidt jeg kan se er det ingen sammenheng eller noen kontakt mellom sakene. Kvisler var mer i retning av nynazist og nazist, Breivik representerer en annen retning på høyresiden. Han har f. eks. et annet syn på Israel.

Les også

[No available link text]

Les også

[No available link text]

— Du har vært engasjert i Norges Handikapforbund, Stiftelsen Organdonasjon, Vi som plages av tinnitus!, Rosa Sløyfe–aksjonen for kvinner med brystkreft. Det forteller om medmenneskelighet, toleranse og andre sterke verdier. Hvordan er det å møte et menneske som Breivik, som gjennom sine handlinger og sitt såkalte manifest synes å helt kunne stenge empati ute?- Godt spørsmål, og et dilemma jeg har levd i en stund. Men det er viktig at man følger demokratiske prinsipper. Er det noen gang vi skal sette demokratiet vårt høyt er det nå, og rettspleien er en viktig del av det. Jeg må forholde meg profesjonelt til jobben. Man møter av og til folk man ikke forstår, som har gjort grusomme handlinger, og da må man se dette profesjonelt. Men du har rett i at jeg i mitt daglige virke er opptatt med andre områder.

- Erkjente de faktiske forhold umiddelbart

— På en nettside med fakta om din advokatpraksis er det lagt ut flere meldinger der folk er uforstående til at du kan ta jobben, spørsmål om hvordan du kan se ham i øynene. Gjør dette inntrykk, og opplevde du noe lignende under Kvisler-saken?

— Ja, det gjorde jeg. Det er klart det gjør inntrykk. Heldigvis er det langt flere som forstår hva demokrati i Norge betyr. Man kan ikke hive noe på båten og verne noe, selv i en slik grufull sak.

— Kan du si om erkjennelsen av de faktiske forhold, både i Oslo og på Utøya, var noe han umiddelbart ga, eller om han først var motvillig, og så under en prosess under avhørene ga sin bekreftelse?

— Han bekreftet dette umiddelbart.

— Har siktede på eget initiativ henvist til det han har lagt ut på nettet, som det såkalte manifestet?

— Ja.

— Også til dagboken for hvordan han har gått frem?

— Ja.

- Vanskelig å få tak i logisk sammenheng

— Oppfatter du at han har en konkret aggresjon mot Arbeiderpartiet?

— Ja.

— Hvorfor?

— Fordi det er de som representerer makten.

— Det virker selv som du har problemer med å beskrive budskap han kommer med som et motiv. Skyldes dette rent juridiske forhold, eller noe annet?

— Det er vanskelig å få tak i den logiske sammenhengen. Jeg ønsker ikke å utdype dette.

— I motsetning til andre forsvarsadvokater, som har vi har sett gjøre klientenes opplysninger til sine egne, som om de var ubestridelige fakta, bruker du «han sier», og «han forklarer». Skyldes dette denne saken, eller er det et prinsipp du har?

— Det har både med mine prinsipper, sakens natur og at han har tilstått de faktiske forhold.

Publisert

Sakene flest leser nå