- Glad for å bli trodd

Eksspaneren er glad for at politikerne vil ha en gransking av saken.