De ti ukene som er avsatt til rettssaken mot Anders Behring Breivik kan bli for knappe. –  Det er klokt å være forberedt på at rettssaken kan ta lengre tid, sier advokat Harald Stabell.

Oslo tingrett og sorenskriver Geir Engebretsen har flere ganger fastslått at rettssaken vil bli gjennomført på de ti ukene som er fastsatt. Siste dag i retten vil etter planen være fredag 22. juli.

Men både tingretten og Domstoladministrasjonen er forberedt på at tidsskjemaet kan sprekke. Etter det Aftenposten erfarer, er det gjennom avtaler med vekterfirmaer, innleide ekstra ansatte og politiets sikkerhetsopplegg tatt høyde for at rettssaken kan fortsette én uke utover planen.

Kan fortsette

- Det er ukomplisert å la rettssaken fortsette ut over de ti ukene, hvis retten mener at det er nødvendig, sier avdelingsdirektør Erling Moe i Domstolsadministrasjonen, som sammen med tingretten har deltatt i den omfattende planleggingen av rettssaken.

Tilregnelig

Tingretten har til nå fått oversikt over 138 vitner som aktor, forsvarere og bistandsadvokater ønsker innkalt.

Men etter at den siste rettspsykiatriske erklæringen konkluderte med at Anders Behring Breivik er tilregnelig, har både aktor og forsvarere varslet at de vil innkalle flere vitner.

- Vi har flere ganger sagt fra til retten at det kan være aktuelt med nye vitner. Nå setter vi oss inn i den erklæringen, og vil avvente uttalelsen fra Den rettsmedisinske kommisjon, sier statsadvokat Svein Holden.

- Tror du det vil være tilstrekkelig med ti uker i retten?

- Det er det for tidlig å si noe om nå.

Også Behring Breiviks forsvarere har varslet at de vil innkalle flere vitner, i tillegg til de 29 som til nå står på vitnelisten.

Flere vitner

Det viktigste for tiltalte er ifølge hans forsvarer Geir Lippestad å bli dømt tilregnelig.

- Når vi nå har fått den nye rapporten og ser hva de som har observert ham mener, er de sentrale vitner. Vi vil kalle inn vitner fra observasjonsteamet og dem som observerte ham på Ila, sier Lippestad.

Han har også reist spørsmålet om fem dager til Anders Behring Breiviks forklaring er nok.

- Etter den nye rapporten blir hans forklaring i retten enda viktigere.

- Med en påplussing av 10–20 vitner er det klokt å være forberedt på at rettssaken kan ta lengre tid. Når det foreligger to rettspsykiatriske erklæringer med helt forskjellig konklusjon er det naturlig at det tar lengre tid å behandle spørsmålet.

10 uker er nok

Det er jo også fire sakkyndige som skal forklare seg. Det er retten som styrer hvor mange vitner det er nødvendig å høre forklaringen til. Spørsmålet er om det er vitner som kan frafalles, slik at det er muligheter for å holde tidsskjemaet, sier Harald Stabell, som er en erfaren forsvarsadvokat.

Advokat Erling Lyngtveit tror at 10 uker vil være tid nok til å få straffesaken mot Anders Behring Breivik behandlet på en forsvarlig måte.

- Hvis partene samarbeider lojalt for å følge den tidsplan som er satt opp, og dommerne har en fast prosesstyring vil rettssaken kunne gjennomføres på den tid som er avsatt, sier Lyngtveit.

Etter over 30 år i retten både som aktor og forsvarer har han opplevd «tidssprekk» kun som følge av sykdom.

- Det retten bør avsette god nok tid til, er forklaringen til og utspørring av de sakkyndige om tilregneligheten. Der er der den intellektuelle dyst vil stå, mellom de sakkyndige og mellom partene, sier Lyngtveit, som også leder Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess.