De sakkyndige Terje Tørrisen og Agnar Aspaas har kommet til at Breivik var tilregnelig da han begikk terrorhandlingene. Det er motsatt konklusjon av den første sakkyndigrapporten, som fastslo at Breivik var psykotisk 22. juli i fjor.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler mener prosessen har vært nødvendig.

— Dette viser at det var riktig av tingretten å oppnevne nye sakkyndige og få en ny prøving av tilregneligheten, sier Bøhler til NTB.

Han betegner det som en lettelse å få en ny rapport fordi det kom mange innvendinger mot den forrige.

Bøhler mener de to rapportene vil føre til at man får en reell prosess i retten, og at saken blir opplyst på en bred måte.

— Det er ikke gitt på forhånd hva konklusjonen i retten blir, men jeg tror det er en stor fordel med en slik diskusjon om tilregnelighet, sier Bøhler

— Jeg synes dette viser at systemet vi har i Norge for å erklære noen utilregnelig trenger en nærmere diskusjon, sier han.