I det 38 sider lange brevet skriver han at han vil angripe 200 punkter i den første rettspsykiatriske erklæringen når rettssaken starter, skriver VG.

De to rettspsykiaterne Torgeir Husby og Hanne Sørheim erklærte før jul at Breivik er psykotisk og strafferettslig utilregnelig. Å bli vurdert som utilregnelig er det verste som kunne skje og er den ultimate ydmykelsen, skriver Breivik i brevet.

Breivik varslet på det siste fengslingsmøtet i begynnelsen av februar at han holdt på å skrive en kronikk om sakkyndigrapporten.

Feilene Breivik hevder han har funnet, dreier seg om alt fra mindre språklige rettelser til avsnitt han mener rettspsykiaterne har diktet opp for å få ham til å fremstå som en syk person.

Selv mener Breivik at han var tilregnelig under terrorhandlingene, en oppfatning som deles av flere bistandsadvokater, psykiatere og samfunnsdebattanter.

Den nye rettspsykiatriske rapporten til Terje Tørrisen og Agnar Aspaas offentliggjøres tirsdag etter påske. Den vil være svært avgjørende for Breivik ettersom dommerne vanskelig kan se bort fra de sakkyndiges konklusjoner dersom alle fire mener han er utilregnelig og dermed ikke kan straffes, men isteden dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Rettssaken mot Breivik starter mandag 16. april i Oslo tingrett og vil pågå i ti uker. Dom er ventet senest 20. juli.