I begrunnelsen legger styret i Fritt Ord blant annet vekt på at Rasmussen de siste fem årene har markert seg med en særegen stemme i norsk offentlighet.

«Hennes engasjement gjelder spesielt respekten for menneskeverdet. Hun har gått inn i viktige debatter om kvinner og islam, forfølgelse av homofile, og kjønnsidentitet. Hun har også ytret seg sterkt i diskusjoner om surrogati og om barnevern. Kampen for demokrati og reformer i hennes hjemland Syria har berørt henne dypt og resultert i bidrag til den offentlige debatten», heter det blant annet i begrunnelsen.

Sara Azmeh Rasmussen ble født i Damaskus, og kom til Norge i 1995. Hun har en muslimsk bakgrunn og har valgt å fortsette å stå innenfor den muslimske kulturen selv om hun erklærer seg som ateist. Hun karakteriserer seg selv som homofil og transperson.

Fritt Ord-prisen er på 400.000 kroner samt en statuett laget av Nils Aas.