Sykehusene og helseforetakene får i dag utgiftene dekket delvis gjennom et stykkprissystem. Alle sykehusbehandlinger er klassifisert og kostnadsberegnet i rundt 1.000 koder, såkalte diagnoserelaterte grupper (DRG).

I Aftenpostens oversikt over hva ulike behandlinger koster på norske sykehus, er for eksempel ny lever prissatt til 1,07 millioner kroner, ny lunge til 886.000 kroner, mens ny nyre koster 475.000.

Svangerskap, fødsler og barselomsorg kostet 3,5 milliarder kroner i fjor, og er dermed det desidert mest omfattende og kostbare oppdraget i Helse-Norge i dag.

Totalt beløp de totale helseutgiftene i Norge i 2013 seg til 288 milliarder kroner — rundt 10 prosent av bruttonasjonalprodukt, eller i overkant av 56.700 kroner per innbygger. (©NTB)