Det er VG som har stilt spørsmålet, som forsvarsministeren overlater til informasjonsrådgiver Marita Wangberg å svare på. Uten at det har brakt klarhet i saken.

— Det har jeg ikke noe svar på, sier informasjonsrådgiveren.

Stortingsrepresentant Anders Anundsen (Frp), som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen, er overrasket over at forsvarsministeren ikke kan svare på spørsmålet om epostene opprinnelig ble slettet.

Ikke tatt på alvor

— Jeg forutsetter at statsråder ikke sletter eposter som ifølge loven skal føres i departementets postjournal. Jeg vil bli meget overrasket hvis disse epostene er slettet, sier Anundsen til avisen.

Han mener mye kan tyde på at forsvarsministeren ikke har tatt innvendingene mot prosessen på alvor, og får støtte fra nestleder i komiteen, Høyres Per-Kristian Foss.

— Jeg synes departementet har brutt offentlighetsloven og arkivloven nok antall ganger nå, sier Foss.

Direkte til statsråden

De omstridte epostene er skrevet av tillitsvalgte i Marinejegerkommandoen og miljøet rundt disse og skal i hovedsak være sendt direkte til Strøm-Erichsens personlige epostadresse i Forsvarsdepartementet.

Til VG skriver Strøm-Erichsen i en epost at departementet har gått gjennom hennes epostkonto.

— Epostene i saken er nå journalført og oversendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, skriver hun.