• TAS PÅ ALVOR: - Det er viktig at også gutter og menn får oppfølging og hjelp når de utsettes for seksuelle overgrep. De vil bli tatt på alvor når de kommer til oss, sier overlege Eline Thorleifsson ved Oslo legevakts overgrepsmottak. FOTO: Monica Strømdahl

Seksuelle overgrep mot menn er sterkt underrapportert

Ingen av de 13 mennene Rannveig Svendby dybdeintervjuet, kunne tenke seg å snakke med noen om overgrepet eller anmelde det til politiet.