Avgjørelsen ble tatt av statsadvokaten i Oslo onsdag og er i tråd med kjennelsen i Høyesterett i mars i år der det ble slått fast at Borgarting lagmannsrett ikke hadde hjemmel til å nekte mediene innsyn i lydbåndene.

PST-sjef Benedicte Bjørnland gjør det klart at hun vil bidra til en avgradering av lydbåndopptakene der PST eier informasjonen. Så er det opp til Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Justis— og beredskapsdepartementet om de vil gjøre det samme. (©NTB)