Stadig flere blir sykmeldt for psykiske lidelser

Hver femte sykmelding skyldes nå psykiske lidelser. Andelen øker spesielt blant unge.