Bruker taterpenger på byråkrati

Staten refser taterforening for å gi sine styrerepresentanter 35.000 kroner i styrehonorar. Samtidig håver statens egen representant, tidligere Ap-politiker Ane Sofie Tømmerås, inn 276.000 kroner.

Publisert Publisert

CASHER INN: Tidligere Ap-politiker Ane Sofie Tømmerås har høyere honorar enn styremedlemmene i selskaper som Telenor, SAS, Posten og Statkraft. Foto: SCANPIX

 • Kjetil Gillesvik
 • Tron Strand
 • Anders Haga
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Siden opprettelsen av stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond i 2007, har den tidligere stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet innkassert nær én million kroner i styrehonorar.

Utbetalingen hennes på 276.597 kroner i 2012 gjør vervet hennes til et av statens mest lukrative. Blant annet tjente hun mer enn styremedlemmene i store selskaper som Telenor, SAS, Posten og Statkraft.

Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond ble opprettet etter en bevilgning fra Stortinget på 75 millioner kroner i 2004, som en kollektiv erstatning for de overgrep storsamfunnet har utsatt denne nasjonale minoriteten for. Den årlige avkastningen fra denne summen skal gå til tiltak og aktiviteter som fremmer, bevarer og utvikler romanifolkets og taternes språk, kultur og historie.

Nå ropes det varsku rundt pengebruken.

For mye penger

Fornyings— administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sendte i vår et brev til fondet. Her uttrykker de stor bekymring over utviklingen, og reiser en rekke spørsmål rundt utgiftene.

Det vises til at det i 2011 ble foretatt tildelinger på til sammen 1,03 millioner kroner fra fondet, mens de administrative kostnadene var på 2,33 millioner kroner. Departementet mener dette er et brudd på forutsetningene til fondet.

«En betydelig større del av avkastningen bør gå til stiftelsens formål,» står det i brevet.

Ifølge departementet brukte stiftelsen i 2011 ca 420.000 kroner på styrehonorarer. Fordelt på alle medlemmene blir det rundt regnet 35.000 kroner på hver. Samtidig tjente altså statens representant, som blir lønnet av departementet, alene over 200.000 kroner.

- Det arbeidet har kostet, ja. Men det er veldig viktig å sikre at stiftelsen i en oppstartsfase hadde inngående juridisk kompetanse. Hun er advokat, i tillegg til at hun har kjennskap til rmedlemmene i stiftelsens situasjon og utfordringer. Alternativet var å kjøpe den tjenesten, sier statssekretær Tone Toften i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

Oversikten over Tømmerås sine styrehonorarer viser at hun i 2007 tjente 22.412 kroner. Året etter spratt det opp i 132.000 kroner. Siden 2010 har honoraret hennes vært over 200.000 kroner. I år har hun trukket seg tilbake som vararepresentant.

- Var man fremdeles i oppstartsfasen i 2012?

- Slik vi anser det nå, så har man kommet så langt at behovet ikke lenger er til stede. Derfor vil vi redusere organiseringen av arbeid knyttet til stiftelsen. Det var behov for hennes kompetanse, men nå må dette over i en ny fase, svarer Toften.

Statssekretæren peker på de mange, og lange, arbeidsmøtene og styremøtene for å forklare de mange timene som Tømmerås honoreres for.

Fakturerer halvtimer

Gjennomgangen BT har gjort av departementenes kontoer viser derimot at Tømmerås fakturerer for mye mer enn dette:

 • 24/10-2011: Telefonmøte. 1,5 timer. Pris: 1485 kroner.
 • 16/12-2011: Dokumentgjennomgang. 2 timer. Pris: 1980 kroner.
 • 5/3-2012: Diverse telefoner og epost. 1 time. Pris: 1035 kroner.
 • 21/3-2010: Diverse telefoner/begravelser. 2 timer. Pris: 2070 kroner.
  På spørsmål om det er vanlig å fakturere for slike ting, svarer statssekretæren følgende:

- Verv som styremedlemmer, og lignende verv, kan enten honoreres med en timesats for medgått tid eller med et fast, forhåndsavtalt honorar per år, som dekker arbeidet både i og mellom møtene. Begge måtene å honorere på er vanlige. I tilfeller som dette, der det har vært vanskelig å beregne omfanget av arbeidet på forhånd, kan det være mest hensiktsmessig å yte honorar per time for medgått tid. Det ytes honorar for møter uavhengig av om det har vært fysisk møte eller telefonmøte. Også mellom møtene har det vært nødvendig med en del tidsbruk, herunder til løpende saker.

Snakker om kutt

I brevet som ble sendt i vår, påpeker FAD at renteinntektene fra fondet vil bli lavere fra 2014 av. Derfor er det enda viktigere å få kontroll med kostnadene. Deres forslag dreier seg blant annet om å redusere antall styremedlemmer, samt å innføre en maksgrense for honorar og møtegodtgjørelse.

«En slik grense vil også bidra til å bremse spekulasjoner fra andre om at honorarene er for høye» skriver departementet.

Hva synes du om pengebruken? Si din mening.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Les mer om dette temaet

 1. Skal kutte kostnader

BT anbefaler

Paret fra Fana var lei av det travle livet. – I løpet av tre minutter bestemte vi oss.

– Det var jo helt skrullete det vi gjorde. Men vi var ikke aldeles bortreist heller.

 1. I Verdens Rikeste Land