• UENIG: Her står den norske obersten Tor Øen og hans svenske kollega Anders Callert foran en kanon av typen Archer under storøvelsen Cold Response i Nord-Norge i mars 2012. Nå har Norge skrotet prosjektet, mens svenskene tar et videre. FOTO: Luise Salte, Hæren

Sverige beholder kanonen Norge ikke vil ha

Ildkraft. Rekkevidde. Hvor lett den er å flytte på. Kanonen Archer levde ikke opp til Norges krav. Men i Sverige har den fortsatt tillit.