— Jeg er overrasket over hvor stort fallet er, men det stemmer med den opplevelsen vi har hatt, sier Erna Solberg.

- For lite satsing

Statsministeren kommenterte PISA-undersøkelsen da hun tirsdag formiddag møtte pressen i forbindelse med sitt Brussel-besøk hos EU-kommisjonens president José Manuel Barroso og Rådspresident Herman Van Rompuy.

— Det skyldes mange tiår med for liten satsing på matematikk, men også at regjeringen de siste årene heller ikke har satset på det som er viktigst, nemlig etter- og videreutdanning av lærerne.

Ifølge Solberg er matematikk det faget hvor vi har færrest lærere med fordypning.

- For dårlig

— Skal du lære vekk matematikk, må du ha skjønt matematikk selv. Når du har sykepleierstudenter som stryker på medikamentbehandling en masse, er det en indikasjon på at mattekunnskapene er for dårlig. Og det vil ta livet av deg hvis ikke sykepleieren din kan regne, sier Solberg.

— Det som er interessant er at elevene ikke har utholdenhet ved vanskelige oppgaver. Vi må lære norske ungdommer at det å knekke koder av og til kan ta tid.

Enig med Solberg? Sin din mening.