En ny rapport avslører store mangler i politiets kontroll av identitetspapirer, melder NRK. Halvparten av de spurte politifolkene sier de ikke er i stand til å sjekke om en utlending oppholder seg i Norge ulovlig.

59 prosent sier de har for dårlig opplæring i såkalt ekthetskontroll eller at de ikke har slik opplæring i det hele tatt. 70 prosent etterlyser mer opplæring i teknisk kontroll av ID-papirer.

«Jeg kunne ha sjekket ID-papirene som jeg har fått fremvist nøyere, men det blir vanskelig da jeg ikke vet hva jeg skal se etter», er ett av svarene ID-senteret har fått.

— De ønsker seg mer opplæring og mer utstyr, sier prosjektleder Hanne Tannvik Svendsen.

I tillegg er datasystemer og mangel på utstyr et problem for politifolk ute på jobb. ID-opplysninger skal registreres i minst fire ulike systemer; å sjekke disse er ressurskrevende.

— Det å sjekke oppholdsstatus i Norge er utfordrende når du står på gaten og er uten nettbrett og tilgang til de ulike datasystemene, sier Svendsen.