Regjeringen nådde ikke frem med sine forhandlinger med Venstre og KrF i finanskomiteen. Det ble klart da partiene summerte opp situasjonen torsdag.

Dermed ble de parlamentariske lederne for Høyre, Frp, Venstre og KrF sendt i krigen. Det betyr ikke noe for utfallet, men litt for dramatikken og kanskje litt for fremgangen i forhandlingene.

For uansett er det regjeringen og partigruppene i Stortinget som skal godkjenne en eventuell avtale, ikke deres forhandlere. Og at de fire partiene kommer i mål, er det bred enighet om på Stortinget.

Ulike signaler

Da de fire parlamentariske lederne kom sammen kl. 11.30, ga de litt ulike signaler om mål og ambisjoner. Fremskrittspartiets Harald Tom Nesvik ga uttrykk for stor ro, ingen dramatikk og at partene hadde all verdens tid.

Høyres fungerende parlamentariske leder, Nicolay Astrup, sa målet var å komme frem til en avtale raskest mulig. Trine Skei Grande ville ikke si noe, mens KrFs partileder Knut Arild Hareide tok seg god tid med pressen før han gikk inn i møtet.

Han sa at målet er å komme i havn om noen dager. Han dempet inntrykket av at KrF kunne få så mange milliarder til sine hjertesaker ved denne korsveien.

— Vi skal huske at denne regjeringen har arvet et budsjett, og bare laget en tilleggsproposisjon. Jeg har langt større håp om innflytelse på statsbudsjettet for 2015, sa Hareide.

Stor avstand

Etter at regjeringspartiene hadde kommet med to skisser til en løsning, syntes Venstre og KrF at avstanden fortsatt var for stor.

KrF vil ha mer til bistand, mer til kommunene for å øke sosialstøtten til fattige og opprettholde skatteklasse 2, som både den blå regjeringen og Stoltenberg-regjeringen ønsker å fjerne.

Venstre er opptatt av mer penger til miljøtiltak, og klart mer til jernbane.

Begge de to partiene vil også beholde full kompenasjon for CO2-avgift til den kraftkrevende industrien, som har stor betydning på Vestlandet. I Siv Jensens forslag til kutt forrige fredag, ville hun redusere denne potten fra 245 til 122 millioner kroner.