Slik systemet er i dag er det nesten umulig å fange opp svindel med kilometerstanden på brukte biler. Mange som har kjøpt bruktbilder er blitt lurt ved at kilometerstanden tilbakestilles. Både Forbrukerrådet og NAF vil derfor ha et bedre registreringssystem på bruktbil for å bekjempe denne svindelmetoden.

— Vi mener kilometerstanden på biler bør inn i Autosys, sier rådgiver hos NAF, Andreas Handeland til TV 2.

Autosys er Statens vegvesens nasjonale motorvogn- og førerkortregister. Handeland forteller at kilometerstanden rapporteres inn i dag, men at det ikke settes i system.

Men Bodil Rønning Dreyer, direktør i trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet i Statens vegvesen, sier dette ikke er noen prioritert oppgave.

— Hvis det gjennom det arbeidet som gjøres i EU blir lagt noen direktiver eller at vi må lage noen nye forskrifter i forhold til å få til dette arbeidet er det klart vi vil følge dette opp. Men per i dag har vi ikke fått dette pålagt fra våre overordnede myndigheter, og derfor ikke en prioritert oppgave, sier Dreyer.