• Jeg har behov for et miljøskifte, sier Høyre-politikeren etter 11 år på Stortinget.

«Når man ikke er sikker på at man vil binde seg mer, bør mansvare nei. Og det har jeg nå gjort til nominasjonskomiteen i Akershus Høyre»,skrev den profilerte Høyre-politikeren på Twitter tirsdag klokken 18.33.

26 år gammel kom han inn på Stortinget for 11 år siden. Menetter Stortingsvalget i 2013 er det slutt.

— Jeg har behov for et miljøskifte, for å åpne litt fleredører og få litt andre impulser i livet. Jeg var ung da kom inn og blitt voksenmens jeg har vært her. Jeg er livende redd for å ende opp som en «brødpolitiker»som tråkker rundt og blir sett på som en broiler, sier Oktay Dahl.

- Hva skal du gjøre?

-Det blir spennende å se. Jeg har en jusutdanning og etengasjement for samfunnets svakeste. Kombinasjonen av juridisk utdanning, atjeg har hatt et engasjement for barns, kvinners og homofiles rettigheter, og atjeg har OK språkkunnskaper, håper jeg gjør at jeg kan være med å drivesamfunnet videre. Om det blir i en organisasjon eller andre ting, vet jeg ikke.Men jeg er et politisk menneske og ser ikke for meg at jeg skal sitte og drivemed skatteplanlegging som jurist, sier han.

AndreOktay Dahl ble først vararepresentant for Høyre i Akershus i 1997. Han møtte fastsom representant fra 2001. Han har vært medlem av Kontroll- ogkonstitusjonskmiteen. Nå er han andrenestleder i Justiskomitéen og Høyres justispolitiske talsperson.

- Hvordan har årene på Stortinget vært?

— Den viktigste delen har vært det som har skjedd utenforStortinget, alle de menneskene jeg har fått møte med alle mulige jobber ogerfaringer. Det er det som har vært gøy. Selve stortingsarbeidet og debattenehar vært mindre interessant. Det er en viktig erkjennelse. Det virkelige livder ute har vært mer givende enn livet inne på Stortinget.

Ifølge en oversikt TV2 har laget har 30 av dagens stortingsrepresentanter sagt at de takker nei til gjenvalg. Blant disse er Kristin Halvorsen (SV), Laila Dåvøy (KrF), Dagfinn Høybråten (KrF)Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og Per Kristian Foss (H).