Nekter å bli holdt utenfor i Stortinget

Venstre har fått med seg Sp og Kystpartiet i en bønn til de andre på Stortinget om å få være med å diskutere makt og demokrati.