«Vi presser ingen»

Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF) avviser kontant at Norge stiller krav til utviklingsland om at de må privatisere eller konkurranseutsette tjenester.