Omvalg på Hagavik

Velgere i Os får tilbud om omvalg etter at stemmesedlene til Rød Valgallianse manglet da pasientene ved to institusjoner i Os skulle forhåndsstemme.