– Kvinnelige jurymedlemmer frifinner oftere voldtekt

En unik undersøkelse viser at kvinnelige jurymedlemmer kan være raske til å stemple ofre for voldtekt som lette på tråden. Det er en mulig årsak til frifinnelser.