Etterlyser norske giftofre

Bare et fåtall norske har henvendt seg direkte til Statens strålevern med spørsmål omkring polonium 210.