Konkluderer om strålefare 15. januar

Gruppen som vurderer om stråling fra Forsvarets landbaserte radarstasjoner kan ha vært helseskadelig, legger fram sin innstilling 15. januar, opplyser direktør Ole Harbitz i Statens strålevern til NTB.