Sparer 310 millioner, <br/>bruker 932 millioner

Hver sparte krone i redusert sykelønn, vil koste staten tre kroner i nye tiltak. Det er resultatet av enigheten om en revidert IA-avtale.