Norsk Orion-fly avdekket menneskesmugling

Norske Orion-fly avdekket nylig et forsøk på å smugle 61 illegale immigranter fra Kashmir til Hellas.