Får trekkje T5PC-tap av på skatten

Alle som tapte pengar på T5PC-skandalen, kan få frådrag på skatten. Men dei kan få problem med å dokumentere tapet.