- Spillegalskapen ute av kontroll

Tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at vi i fjor brukte 41,7 milliarder kroner på regulerte pengespill, en økning på 1 milliard kroner på ett år